Dexwet

DEXWET – ett filter som absorberar micro- och nano-partiklar. Små partiklar som vi inte kan se och som vi kanske inte ens vet att de finns. Dessa partiklar får vi i oss med luften vi andas. DEXWET filter har stort luftgenomsläpp och hindrar inte luftflödet men det stoppar oönskade partiklar, små partiklar som bakterier, pollen, etc som cirkulerar genom filtret. Partiklarna kapslas in i en Silicon vätska och stannar där. När filtret behöver rengöras tvättas filtret och därefter sprayas det igen med den bindande vätskan. Klart för att användas igen!

För att se hur filtret arbetar, se filmen nedan:

Det finns många applikationer för filtret och du har säkert någon bra idé som du är välkommen med.

Här är några exempel:

  • Radiatorer – minskar dammet och ökar effektiviteten på radiatorn
  • Laserskrivare – stoppar utsläpp av småpartiklar från överbliven trycksvärta till rummet
  • Konvektionsluftsgaller för inbyggda kaminer – hindrar bränt damm från att komma ut i rummet och svärta ner väggar och tak.

För mer detaljerad information se www.dexwet.com eller kontakta oss.